21 September, 2021

5G Guide for Local Communities (Bulgarian version)

Днес свързаността е от съществено значение за извършване на много от нашите всекидневни дейности. Телекомуникационната инфраструктура е гръбнакът на цифровизацията и ще даде тласък на икономическо възстановяване, което ще бъде по-интелигентно, по-екологично и по-приобщаващо. С възстановяването на местните и националните икономики цифровата свързаност ще се превърне в основен стълб, който ще ускори електронното обучение, електронното здравеопазване, за по-чисти градове, производство и транспорт и икономическа устойчивост.

 

5G REPORT Bulgarian Това ръководство предоставя общ преглед на 5G технологиите, включително основани на факти отговори на въпроси, често задавани както от лицата, вземащи решения, така и от обществеността. В него са дадени и разнообразни иновативни примери от цяла Европа, които показват как технологиите вече помагат за решаването на някои от най-неотложните предизвикателства за гражданите и бизнеса.

Технологичните иновации, от своя страна, повдигат въпроси за бързото внедряване на 5G технологиите пред политиците на местно ниво, регионалните власти, местните власти и, разбира се, пред гражданите и бизнеса.

Много от тях искат да разберат както ползите от последното поколение мобилни технологии, така и мерките за безопасност, които защитават нашето здраве и околната среда.

Опасенията за общественото здраве, свързани с мобилните технологии, се разпространяват още от въвеждането на 2G мрежи преди 30 години, но те никога не са били подкрепени от акредитирани обществени агенции или от научен консенсус.

Междувременно, разпространението на невярна информация и дезинформация, особено чрез платформите на социалните медии по време на пандемията от COVID-19, предизвика тревога и в някои случаи води до криминални щети за бизнес мрежите и мрежите, поддържащи обществото.

В това ръководство се разглежда и начинът, по който съществуващите международно приети насоки за безопасност защитават обществеността, като граничните стойности за излагане на електромагнитни полета (ЕМП) са значително под нивото на установения риск за здравето. Освен това в него се развенчават някои от най-разпространените митове, разпространявани в печата, онлайн и социалните медии.

Доверието е ключът към борбата с дезинформацията за 5G и това ръководство се позовава на независими научни изследвания, международни организации в областта на общественото здравеопазване, както и на правителствата и органите на публичната власт.

5G технологията ще ускори цифровата трансформация в държавите и отраслите, за да могат те да постигнат целите си в областта на климата и да изградят по-устойчиви икономики и вериги за доставки.

С помощта на това ръководство лицата, вземащи решения, могат да научат как с помощта на 5G може да се преодолее цифровото разделение, без спекулации с рискове за здравето.

© ETNO 2024
Comfortable read mode Normal mode X